Så här använder man stoppuret online

Stoppuret online räknar tiden i millisekunder som passerar efter att du klickar på "Start"-knappen. Du kan lägga till varv. Om du stänger stoppuret sparas värdet och varven automatiskt. Om perioden är tillräckligt stor visas även antalet dagar som passerar.

I inställningarna för stoppuret kan du konfigurera hur exakt du vill visa bråkdelar av en sekund.

Klicka på "Start"- eller "Stopp"-knappen för att starta eller stoppa stoppuret. Klicka på "Varv"-knappen för att lägga till ett varv och stoppurets aktuella värde i varvlistan. För att återställa varv och stoppurets värde klickar du på knappen "Återställ" (knappen visas när stoppuret stoppas).

Du kan konfigurera stoppurets utseende (textfärg, typ och storlek) och spara dessa inställningar: de används när du öppnar din webbläsare nästa gång.

Du kan lägga till länkar till onlinestoppur med olika värden och varvtider i din webbläsares favoriter.